Lektiejhælp

Med snart over 10 års erfaring med lektiehjælp til unge i Herning, Har Al Amal Herning pt. 2 steder i Herning, hvor der tilbydes lektiehjælp /- café, Brændgårdskolen og Holtbjerg med over 50 unge som går alt fra 4. klasse til og med 3. g.

Lektiehjælpen startede, da efterspørgslen fra forældrene til de unge mennesker steg markant.  Derfor tilbød Al Amal Herning sin hjælp til de interesserede familier, som havde et ønske om at højne deres børn faglighed inden for forskellige fag. 

Lektiehjælpen kan ikke bistå alene, med mindre den unge selv er motiveret for at udvikle sig fagligt, hvilket de kompetente frivillige gør meget ud af at fortælle.

Lektiehjælpen er i sin fineste forstand defineret ud fra et behov som det nærtliggende samfund i Herning har efterspurgt, og som Al Amal Herning har valgt at imødekomme.

I lektiecaféen er det selvfølgelig den faglige udvikling som der fokuseres på i den sociale kontekst. Med socialisering mener vi udvikling af kompetencer og personlighedsegenskaber, hvor målet er at deltage aktivt i det danske samfund som kendetegnes ved tillid, tolerance, respekt, retfærdighed, og social samhørighed. Ovenstående er fundamentale begreber som vi i Al Amal DK bestræber os på at få implementeret hos det enkelte individ.

Al Amal DK har igennem sin erfaring med lektiehjælp, og i samarbejde med unge, frivillige og forældre formået at skabe et rum, hvor succeshistorier er blevet en succes.

Lektiehjælpen foregår både:

  • i lokalerne 2.08 og 2.09 i Brændgårdskolen i Herning hver mandag mellem kl.17:00 og 19:00
  • og i kulturama i Herning hver tirsdag kl. 17:15 til 18:45