Al Amal er en forening som fundamentalt er bygget på universelle værdier, hvor tillid, tolerance, retfærdighed, disciplin og social samhørighed er begreber som er essentielle. Med universelle værdier menes de værdier som samler os mennesker, og i foreningen laver man nogle aktiviteter -ikke for selve aktivitetens skyld, men for at opnå noget andet GENNEM aktiviteten. Der er fokus på socialisering, for man skal være socialiseret i det samfund, man lever i. Det der kendtegner vores forening er, at der ikke er nogle grænser for, hvilke aktiviteter man kan lave, men hovedformålet er at gøre noget sammen og lære i fællesskab.
I Dagens Danmark er der er så mange grupperinger og foreninger både udenladske og danske, hvor selv om de siger, at der er åbent for alle, fungerer det ikke sådan i praksis. Det er ikke socialisering. Der mangler noget, og det er netop her Al Amal Danmark kan noget, som ingen andre foreninger kan.
Al Amal betyder Håbet. Den internationale føderation Al Amal blev stiftet i Marokko i 1976. Siden da har foreningen beholdt sit navn. Føderationen har, på nuværende tidspunkt, over 50 afdelinger både i Marokko og i udlandet. Når en ny afdeling stiftes, tilføjer man landets navn eller byens navn til Al Amal. Eksempelvis er der i Danmark følgende afdelinger; Al Amal Kalundborg, Al Amal Esbjerg og Al Amal Herning som alle er en del af Al Amal Danmark.
Logoet er Al Amal Danmarks visuelle identitet, designet og udviklet af forenings medlemmer. Det er en fælles karakteristisk af alle afdelinger i den internationale forbund Al Amal, som Al Amal DK er en del af.
Logoet opsummerer og omskriver forbundets motto baseret på følgende tre grundlæggende elementer:
1.  Uddannelsen: det er artikuleret omkring disse tre kvaliteter og dyder:
 • at hjælpe med at erhverve en ædel karakter og en retfærdig og ansvarlig opførsel
 • at tilskynde til moderering for at udvikle disciplinære egenskaber der gør det muligt at værdsætte den kollektive interesse overfor den individuelle
 • at bidrage til udvikling af en social model, der håndterer tab af landmærkerne og faldende værdier især blandt unge og teenagere
I logoet er uddannelse symboliseret af ørnen
2.  Statsborgerskab: at udvikle borgerlig sans, eksemplaritet og deltagelse i samfundet gennem handlinger, der engagerer og uddanner samtidigt med at implementere principperne og idealerne defineret og målrettet af foreningen.
I logoet er statsborgerskab symboliseret af det danske flag både stort og småt samt forkortelsen DK og Danmark øverst på logoetFlaget i logoet er ikke betegnet som et mærke eller dekoration, det er symbolet på obligatorisk patriotisme.
3.  Historiske aktiviteter: som anerkendelse af stiftere af foreningen, bruger foreningen i sit logo emblemer af de historiske hovedaktiviteter der blev grundlaget siden dens stiftelse:
 • Motorcykel
 • Kampsport
 • Jagt og lerdueskydning
Disse tre historiske aktiviteter er symboliseret af tegninger i de tre nederste cirkler
Udover de tre nævnte grundlæggende elementer, betegner logoet også følgende tre hovedaktiviteter:
 • Formationen: symboliseret med enhver geometrisk form på logoet
 • Underholdning: symboliseret af de tre cirkler som hver indeholder en af de tre historiske aktiviteter
 • Sports og kulturaktiviteter: dækker over alle kulturelle og sportslige aktiviteter inklusive de tre nævnte historiske aktiviteter. Disse er symboliseret med cirkler og tegninger indeni, som er indrammet af trekanten eller de komplekse frikanter.
Al Amal blev stiftet d.12. september 2018, i byen Rækker Mølle, Skjern.
Al Amal Danmark er en forening hvis formål er igennem kulturelle, uddannelsesmæssige, sportslige og fritidsaktiviteter at fremme og styrke socialisering hos medlemmer med fokus på familier, børn og unge. Med socialisering mener vi udvikling af kompetencer og personlighedsegenskaber, hvor målet er at deltage aktivt i det danske samfund som kendetegnes ved tillid, tolerance, respekt, retfærdighed, og social samhørighed.

Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for eller støtte foreningens formål. På nuværende tidspunkt har foreningen 134 medlemmer fra 20 forskellige nationaliteter.
Som udgangspunkt er der ikke bestemte aktiviteter, da aktiviteten i sig selv ikke er vigtig, men derimod den kontinuerlighed medlemmet-/erne ligger i aktiviteten. Al Amal har ift. deres logo, tre basis aktiviteter som på sigt skal kunne repræsentere de hovedaktiviter som tilbydes; Lerdueskydning, Kung-Fu og Motorsport.
Foreningen forbyder sig imod ethvert medlemskab af en politisk, sekterisk eller religiøs organisation.
De aktiviteter som tilbydes af Al Amal Danmark er rettet mod alle - uanset køn, etnicitet og hudfarve – som ønsker at være en del af en forening hvor den personlige udvikling har første prioritet.
Al Amal har pt. Ikke noget hovedkontor. Al Amal DK’s vision er at der i fremtiden skal være et center, hvorfra al aktivitet styres fra, men også et sted hvor man kan komme i sin fritid, sammen med sin familie og bidrage til det sociale fællesskab.
Al Amal Dk er repræsenteret i 6 forskellige byer med følgende afdelinger:
 • Al Amal Herning
 • Al Amal Kalundborg
 • Al Amal Ringkøbing-Skjern
 • Al Amal Esbjerg
 • Al Amal Kolding
 • Al Amal København 
Al Amal er en godkendt folkeoplyst forening. Dvs. at foreningen har ret til – lovligt - at søge økonomiske midler til støtte af diverse aktiviteter.
Al Amal DK financierer sine aktiviteter ved at søge økonomiske midler fra relevante instanser, samt frivillige donationer fra medlemmer eller privat personer.
Al Amal Dk er en forening, som gerne vil udvikle på sine medlemmer. Et hvert ungt/voksent medlem kan til enhver tid tilbyde at tage ansvaret for en given aktivitet. Disse ansvarsområder uddelegeres af bestyrelsen i Al Amal DK.