Medlemmer

Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for eller støtte foreningens formål.

På nuværende tidspunkt har foreningen 185 medlemmer fra 22 forskellige nationaliteter.