Formålet

Al Amal betyder Håbet

Al Amal Danmark er en forening hvis formål er igennem kulturelle, uddannelsesmæssige, sportslige og fritidsaktiviteter at fremme og styrke socialisering hos medlemmer med fokus på familier, børn og unge. Med socialisering mener vi udvikling af kompetencer og personlighedsegenskaber, hvor målet er at deltage aktivt i det danske samfund som kendetegnes ved de universelle værdier såsom tillid, tolerance, respekt, retfærdighed, og social samhørighed.  

Foreningen forbyder sig imod ethvert medlemskab af en politisk, sekterisk eller religiøse organisation.